بعد از اتمام كار ، قلاب را بالا برده , منبع تامين كننده برق را از طريق كليد اصلي اتصال يا كليد قطع اضطراري خاموش كنيد .
غير فعال كردن دستگاه به منظور تعمير آن
قبل از شروع كار تعمير بار را پايين گذاشت و كليد اصلي اتصال يا كليد قطع اضطراري را خاموش كرد . در امر تعمير و راه اندازي
مقررات پيش گيرانه فرعي مربوط و قوانين ديگر توجه ويژه داشته باشيد . بازبيني و تستهاي مورد نياز را انجام دهيد .
كنترل قبل از راه اندازي براي نخستين بار
اگر دستگاههاي بالابر براي نخستين بار مورد استفاده قرار مي گيرند ، كنترل بايد طبق موارد بازدارنده مربوطه توسط كارشناس انجام
شود . دستگاههاي بالابري كه مطابق با مقررات بازدارنده فرعي مربوط در جرثقيلهاي كابلي و بالابر بكار ميروند بايد توسط تكنسين
باتجربه كنترل شوند . كنترل مطابق با مقررات بازدارنده فرعي در جرثقيلهاي كابلي ، دستگاههاي يدك كش و بالابر به طور عمده
شامل كنترل بصري و آزمايش عملكرد آن ميشود كه در نتيجه آن شرايط ايمني تجهيزات فراهم شده و هر نقص و اختلالي ناشي از
جابجايي نادرست حين انتقال شناسايي و برطرف شده است .
كنترل روزمره :
جرثقيلها و بالابرها بايد حداقل يكبار در سال توسط تكنسين باتجربه بررسي شود . كنترل روزانه اساسا شامل بررسي بصري و آزمايش
عملكرد مي باشد كه در نتيجه آن شرايط قطعات و تجهيزات از نظر نقص ، خوردگي ، فرسايش يا تغييرات ديگر و همچنين بي عيبي
و كارايي تجهيزات ايمني ، بررسي مي شود . در بعضي مواقع دمونتاژ دستگاه به منظور بازديد قطعات پوشيده شده ، الزامي است .
طول كامل ابزار انتقال بار مخصوصا قطعاتي كه معمولا ديده نمي شوند بايد بازديد شوند .
عملكرد دستگاه و ترمز همراه با بار ، بايد تست شود . ( مقدار بار به حداكثر ظرفيت بار مجاز نزديك باشد ) . مالك بايد شرايط را براي
انجام بازديد و كنترل فراهم كند و در دفترچه تستها و بازديد جرثقيل يا بالابر ، ثبت شود .
10
كنترل / تعمير / تعمير اساسي
اپراتور جرثقيل قبل از شروع كار بايد مطابق با جدول 1 ، كنترل و بررسي هاي لازم را انجام دهد . در صورت بروز هر اختلالي مرتبط
با امنيت و صحت عملكرد بايد فورا دستگاه را متوقف كنيد .
مشكلاتي از قبيل :
• اختلال در ليميت سوئيچ اضطراري يا عمل نكردن ترمزها
• معيوب شدن سيم بكسل
• صداهاي غير عادي در جعبه دنده و غيره
برنامه زمان بندي شده تعمير و كنترل
فواصل زماني تعيين شده در كنترل و تعمير براي وينچ در شرايط عادي در نظر گرفته شده است . با توجه به روال تعمير عادي و در
صورت طولاني بودن فواصل زماني تعيين شده مطابق با شرايط خاص كار ، زمان را تعديل كنيد . براي اهداف تعميري از قطعات

منبع : شرکت جرثقیل سقفي ودروازه اي آداك |دستورالعمل ایمنی بهره برداری جرثقیل سقفی(10)
برچسب ها : كنترل ,تعمير ,بايد ,شرايط ,دستگاه ,بررسي ,بازدارنده فرعي ,جرثقيلهاي كابلي ,زماني تعيين ,مقررات بازدارنده ,براي نخستين